Chirurgiczne opracowanie ran

Pozwala stworzyć optymalne środowisko sprzyjające gojeniu się różnego rodzajów urazów i ran.

Naszym celem jest dokładne oczyszczenie urazu z ciał obcych oraz drobnoustrojów chorobotwórczych mogących powodować lub powodujących zakażenie.

Chirurgiczne opracowanie ran Katowice

 

Chirurgiczne opracowanie ran pozwala stworzyć optymalne środowisko sprzyjające gojeniu się różnego rodzajów urazów i ran. Polega na oczyszczeniu i zdezynfekowaniu miejsca przerwania skóry oraz usunięciu ewentualnych ciał obcych czy tkanek martwiczych, zszyciu rany i założeniu opatrunku. Opracowaniu powinny zostać poddane przede wszystkim źle gojące się i przewlekłe rany oraz duże, głębokie, nieregularne, bolące i zanieczyszczone urazy. Ich lekceważenie może prowadzić do powstania zakażenia zagrażającemu zdrowiu i życiu pacjenta.

Skóra człowieka każdego dnia narażona jest na różnego rodzaju urazy i rany, które wymagają pielęgnacji i prawidłowego leczenia. Jako ranę rozumie się przerwanie ciągłości samej skóry lub wraz z tkankami podskórnymi. Drobne urazy najczęściej nie wymagają konsultacji lekarskiej i prawidłowo goją się same. Jednak w przypadku poważniejszych urazów konieczne jest chirurgiczne opracowanie ran. Katowice to jedno z miast, w którym pacjent może liczyć na profesjonalną, kompleksową pomoc w Centrum Medycznym Galmedic.

Na czym polega chirurgiczne opracowanie ran?

Celem chirurgicznego opracowania ran w katowickim Centrum Medycznym Galmedic jest bardzo dokładne oczyszczenie urazu z ciał obcych, martwych tkanek oraz wszelkich drobnoustrojów chorobotwórczych mogących powodować lub powodujących zakażenie. To także przywracanie ukrwienia, które wpływa na prawidłowe gojenie się rany. Jeżeli pacjent boryka się z ranami przewlekłymi, opracowanie ran obejmuje także wycięcie tkanki martwiczej na granicy zdrowych tkanek przy pomocy odpowiednich narzędzi chirurgicznych. Ostatnim etapem jest zszycie rany i założenie jałowego opatrunku.

Opracowanie ran daje doskonałe rezultaty w leczeniu rozległych owrzodzeń oraz zapalenia podskórnej tkanki łącznej. Zabieg umożliwia skrócenie czasu leczenia ran oraz pozwala zmniejszyć ryzyko zakażenia miejsca przerwania skóry i otaczających je tkanek. Prawidłowe opracowanie rany zapobiega również ponownym infekcjom.

Nieprawidłowe oczyszczenie czy zdezynfekowanie rany może prowadzić do takich problemów jak:

  • zakażenie tężcem
  • infekcje
  • wydłużony proces gojenia
  • martwica tkanek.

Wskazania do chirurgicznego opracowania ran

Do opracowania kwalifikują się przede wszystkim rany: kłute, cięte, szarpane, z nierównymi brzegami, gryzione, kąsane, miażdżone, tłuczone, zanieczyszczone, zawierające ciało obce oraz z tkankami martwiczymi. Warto pamiętać o tym, że nawet małe, niedokładnie oczyszczone zranienia mogą źle się goić czy nawet prowadzić do zakażenia. W przypadku jakichkolwiek niepewności należy udać się do specjalisty, który skontroluje skórę w miejscu urazu. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemnych sytuacji związanych z niebezpiecznym dla zdrowia i życia zakażeniem.

Szycie ran – kiedy to konieczne?

Chirurgiczne szycie ran konieczne jest głównie w przypadku tych urazów, które naruszają głębokie struktury tkanki skórnej. Rany powierzchowne zwykle goją się bez ingerencji lekarskiej. Jednak w niektórych przypadkach brzegi rany mogą być mocno poszarpane, naderwane lub wręcz oderwane. Wówczas również wykorzystuje się mechaniczne metody zbliżania do siebie zdrowych tkanek skóry.Przed zszyciem rany lekarz musi ją dokładnie oczyścić. Nie może dopuścić do sytuacji, w której rana miałaby kontakt z zabrudzeniem. Infekcja może przedostać się w okolice rany nawet po niewielkim kontakcie z bakteriami. Dlatego też cały zabieg przeprowadzany jest w ściśle jałowych warunkach.

Najczęściej rany zaszywa się przy użyciu nici nierozpuszczalnych lub rozpuszczalnych (niewchłanialnych/wchłanialnych). Podczas zabiegu wprawna ręka chirurga zszywa ranę, zbliżając do siebie jej brzegi i „chwytając” je za pomocą specjalnej igły z założonymi nićmi chirurgicznymi. Jeśli u pacjenta stwierdzono ranę, która nie jest zbyt głęboka i poszarpana, można zastosować zamiast nich staplery lub plastry. Pacjent jest znieczulony miejscowo, co zapobiega odczuwaniu przez niego dolegliwości bólowych. Zabieg jest bardzo szybki i mało inwazyjny. Przynosi niemal natychmiastowy efekt, umożliwiając szybkie gojenie się rany.

Usuwanie szwów

Zwykle w ciągu dwóch tygodni od wykonania zabiegu chirurgicznego zaopatrzenia rany lekarz zaleca pojawienie się pacjenta na wizycie kontrolnej. Wówczas ma też miejsce zdjęcie szwów. Wykonuje się je jedynie w przypadku zastosowania podczas zabiegu nici niewchłanialnych lub staplerów. Pacjent nie może usunąć ich samodzielnie. Takie działanie grozi wystąpieniem zakażenia, w konsekwencji uszkodzenia rany.

Jeśli natomiast zastosowano szwy rozpuszczalne, znikną one samoistnie po upływie około 10 dni. Jak sama nazwa wskazuje, rozpuszczą się one, pozostawiając ranę zaopatrzoną i w dobrym stanie.

Przygotowanie do zabiegu oraz jego przebieg

Zabieg chirurgicznego opracowania ran nie wymaga specjalnego przygotowania. Wcześniej, jeżeli jest taka możliwość, lekarz przeprowadza z pacjentem wywiad lekarski mający na celu określenie jego stanu zdrowia. Lekarz pyta między innymi o przebyte choroby, operacje, przyjmowane leki oraz reakcje alergiczne. Wywiad dotyczy również okoliczności powstania rany – ewentualne narzędzie oraz czas między zdarzeniem a przyjazdem do placówki.

Następnie lekarz dokonuje szczegółowych oględzin rany i na podstawie jej lokalizacji, wyglądu tkanki oraz stwierdzenia lub wykluczenia obecności ciała obcego czy zakażenia zaleca dalsze postępowanie. Bardzo ważne jest także ustalenie rozmiarów zranienia.

Sam zabieg jest bezbolesny, ponieważ pacjent otrzymuje znieczulenie miejscowe. Nieprzyjemny może być jedynie moment jego podania, ponieważ wymaga on ukłucia igłą w okolicy rany. Następnie lekarz bardzo dokładnie oczyszcza i dezynfekuje miejsce zranienia oraz zszywa je i zakłada jałowy opatrunek. Jeżeli sytuacja tego wymaga, to podaje się również zastrzyk przeciwtężcowy. Czas gojenia określa się indywidualnie, gdyż zależy on od rodzaju, głębokości i zróżnicowania rany.

Zalecenia po zabiegu

Po wykonaniu chirurgicznego opracowania rany pacjent wypisywany jest do domu. Głównym zaleceniem jest codzienna dezynfekcja rany i zmiana opatrunku oraz zwracanie uwagi na ewentualne objawy infekcji (gorączka, zaczerwienienie, ropna wydzielina). Istotne jest także ograniczenie uprawiania sportu i prowadzenie oszczędnego trybu życia do czasu zagojenia się rany. Pacjent otrzymuje również informację, kiedy powinien zgłosić się na kontrolę rany i zdjęcie szwów.

Kto nie może skorzystać z zabiegu?

Chirurgiczne opracowanie ran nie ma bezwzględnych przeciwwskazań. Jedynie osoby w stanie upojenia alkoholowego czy uczulone na leki miejscowo znieczulające mogą nie zostać zakwalifikowane do zabiegu. Reszta pacjentów z pewnością znajdzie pomoc w Centrum Medycznym Galmedic w Katowicach.

 

Często zadawanie pytanie

Nie, pacjent jest znieczulany miejscowo, więc nie czuje bólu.

Jest to kwestia ustalana indywidualnie. Wiele zależy bowiem od rozległości, głębokości, umiejscowienia i rodzaju rany.

Chirurgiczne opracowanie ran jest relatywnie bezpieczne, ale czasami może zdarzyć się zakażenie, uszkodzenie zdrowych tkanek, rozejście się rany czy krwawienie.

Tak, w przypadku gdy rana jest mocno zanieczyszczona, lekarz przepłukuje ją przy pomocy roztworu soli fizjologicznej.

Rany przewlekłe mogą wymagać powtórzenia zabiegu. Wiąże się to z powolnym procesem ożywiania tkanki oraz możliwością tworzenia się nowych martwic.

Tak, jednak pacjent nie powinien się przemęczać. Ograniczenie uprawiania sportu podczas gojenia się rany to absolutne minimum.

Profilaktyka przeciwtężcowa stosowana jest wyłącznie, gdy lekarz uzna, że jest potrzebna.

Tak, rana może boleć nawet przez kilka dni po jej opracowaniu. Wiele zależy od jej rozległości, głębokości i rodzaju.

Zwykle jest to zabieg szybki. Jego długość zależy jednak od rozległości i lokalizacji rany. Zazwyczaj trwa to 30-40 minut.

Nie zalecamy takiego rozwiązania głównie ze względów bezpieczeństwa i higieny. Samodzielne usuwanie szwów grozi wystąpieniem zakażenia i stałego uszkodzenia rany.

Konieczne do usunięcia są nici niewchłanialne oraz staplery.

Zalegające w ciele szwy mogą wrosnąć w tkankę skórną, stać się źródłem zakażenia i dolegliwości bólowych. Dlatego też zalecamy niezwłoczne ich usunięcie w najbliższym możliwym terminie.

Masz pytanie dotyczące usługi?

Masz problem i szukasz skutecznej diagnozy? Zapraszamy do kontaktu

Nasze usługi możesz opłacić online za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Aby opłacić usługę kliknij jej nazwę i postępuj zgodnie z instrukcjami.

przelewy24

668 660 600