Dermatoskopia Katowice

Dermatoskopia to badanie skóry pozwalające na szybką i skuteczną ocenę podejrzanych zmian widocznych na powierzchni skóry pacjenta.

Dermatoskopia Katowice – Badanie Znamion – Centrum Medyczne Galmedic

dermatoskopia

 

Na czym polega dermatoskopia i czy jest bezpieczna? Jak wygląda badanie skóry pacjenta?

Dermatoskopia to badanie polegające na dokonaniu oględzin skóry w mikroskopowym powiększeniu za pomocą specjalistycznego narzędzia, jakim jest dermatoskop. Umożliwia on dokładną obserwację oraz analizę istniejących na ciele pieprzyków i innego rodzaju znamion skórnych. Działa jak szkło powiększające, uwidaczniając strukturę anatomiczną i cechy szczególne każdej badanej zmiany skórnej. Pozwala zatem przede wszystkim na odróżnienie łagodnych zmian od znamion, które mogą mieć charakter nowotworowy, a nawet złośliwy.

Badanie z użyciem dermatoskopu jest szybkie, bezpieczne i całkowicie bezbolesne. Cieszy się rosnącą popularnością wśród pacjentów w różnym wieku. Dermatoskopia trwa kilka minut, a może okazać się kluczowa w ratowaniu życia człowieka. Profesjonalna diagnostyka pozwala bowiem wykryć wczesne stadia rozwoju groźnych schorzeń skóry, w tym również czerniaka. Czujność pacjenta powinny wzbudzić przede wszystkim te znamiona, które nagle zmieniają swój wygląd, rosną, przebarwiają się, ewoluują. Mimo systematycznej samokontroli stanu zdrowia skóry, pacjenci często nie są w stanie samodzielnie określić charakteru posiadanych znamion. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub wystąpienia niepokojących dolegliwości zaleca się zatem niezwłoczny kontakt ze specjalistą. W naszej placówce jest nim doświadczony chirurg specjalizujący się w diagnostyce i leczeniu chorób skóry.

Kiedy należy wykonać badanie dermatoskopem?

Dermatoskopia to badanie, na które decydują się przede wszystkim osoby zauważające na swojej skórze rozwój niepokojących zmian. Zwykle obserwują one samodzielnie własne ciało, wykonując tzw. samobadanie skóry. Dostrzegają różnorodne znamiona, które nie wzbudzają niepokoju, dopóki te nie zaczną się przekształcać i zmieniać. Wówczas określa się je mianem atypowych i zaleca poddanie obserwacji specjalisty. Zgodnie z obowiązującymi kryteriami ABCDE rozwoju czerniaka czujność pacjenta powinny wzbudzić takie cechy znamienia jak: asymetria, nieregularność brzegów, niejednolity kolor, duży rozmiar i ewolucja zmiany. Jako wskazanie do wykonania badania wymienia się również wypukłość zmiany skórnej oraz obecność tzw. struktur dodatkowych. Mogą to być przede wszystkim smugi, kropki, pola o zatartej strukturze, zwykle utrudniające obserwację dermatoskopową.

Dermatoskopia jest najpopularniejszą metodą diagnostyczną schorzeń skóry, w tym również nowotworów złośliwych. Służy ogólnej i szczegółowej ocenie stanu zdrowia skóry człowieka, wraz z określeniem rodzaju znajdujących się na jej powierzchni, zmian, znamion i blizn oraz przebarwień. Polega na wykorzystaniu światła i immersji, zwiększającej stopień przezierności warstwy rogowej skóry. Dzięki nowoczesnej technologii możliwa staje się obserwacja zmian barwnikowych nawet w dziesięciokrotnym lub dwudziestokrotnym powiększeniu.

Dlaczego podczas diagnostyki znamion skórnych wykorzystuje się specjalistyczne narzędzia? Dermatoskop dociera zarówno do obszaru naskórka, jak i głębszych warstw tkanek skórnych. Ocena wzrokowa dokonywana nawet przez doświadczonego lekarza nie jest bowiem wystarczająca do określenia typu znamienia i zmiany skórnej, z jaką ma się do czynienia diagnostycznie. Nie zawsze nawet dermatoskopia jest w stanie określić ten rodzaj jednoznacznie. W przypadku wątpliwości diagnostycznych rozpoznanie stawia się po poszerzeniu diagnostyki o wykonanie badania histopatologicznego.

Dermatoskop ręczny to urządzenie najczęściej wykorzystywane podczas badania dermatoskopowego znamion. Badanie pozwala na monitorowanie zmian skórnych i kwalifikowanie ich do chirurgicznego usunięcia. Urządzenie specjalistyczne wyposażone jest ponadto we własne źródło światła, zwiększając jakość obrazu widzianego przez chirurga.

Dermatoskopia Katowice – ile trwa badanie znamion z użyciem specjalistycznego sprzętu?

Badanie z użyciem dermatoskopu jest szybkie i całkowicie bezbolesne. Trwa kilka minut i nie wymaga znieczulenia pacjenta ani jego hospitalizacji. Wykonywane jest w warunkach ambulatoryjnych stacjonarnej placówki medycznej. Nie jest inwazyjne, dzięki czemu istnieje niewiele przeciwwskazań do jego przeprowadzenia. W trakcie badania lekarz ocenia struktury skórne niewidoczne gołym okiem. Do oceny znamion stosuje się głównie trzypunktową skalę. Wykorzystuje ona obserwację asymetrii koloru lub struktury w jednej bądź w dwóch prostopadłych osiach, atypowej siatki barwnikowej i struktur o możliwym niebiesko-białym zabarwieniu. Obecność co najmniej dwóch kryteriów może świadczyć o podwyższonym ryzyku rozwoju czerniaka z badanych zmian.

Pacjenta nie przygotowuje się specjalistycznie do wykonania dermatoskopii. Przed badaniem konieczne jest jedynie zwilżenie skóry. Chirurg przykłada końcówkę dermatoskopu do powierzchni skóry pacjenta. Badanie nie wymaga jednak docisku urządzenia do ciała, odbywa się niemal bezdotykowo. Na podstawie danych uzyskanych podczas badania lekarz oblicza całkowity wskaźnik dermatoskopowy (TDS). Mapuje znamiona na ciele pacjenta, biorąc pod uwagę każde z nich, a szczególnie te, które wzbudzają niepokój diagnostyczny i mają charakter atypowy.

Jakie są przeciwwskazania do badania dermatoskopowego?

Dermatoskopia w Katowicach, w Centrum Medycznym Galmedic zalecana jest każdemu, kto ma na swoim ciele znamiona i zmiany skórne o różnorodnym charakterze, a czasami nawet nieznanego pochodzenia. Niektóre z nich towarzyszą nam od urodzenia, inne mogą pojawiać się wraz z upływem lat i biegiem czasu oraz postępującym procesem starzenia się skóry. Ze względu na wysokie bezpieczeństwo przeprowadzanego badania, praktycznie nie ma przeciwwskazań do jego wykonania. Zawsze poprzedza się je jednak dokładnym wywiadem medycznym z pacjentem.

Bezinwazyjne badanie z użyciem dermatoskopu w naszym Centrum Medycznym może być wykonywane u pacjentów w każdym wieku, u kobiet w ciąży, osób przewlekle chorych, po stwierdzeniu obniżonej odporności organizmu, a nawet po leczeniu zmian skórnych w przeszłości.

Czy dermatoskopia zawsze kończy się leczeniem znamion skórnych?

Chirurgiczne usuwanie znamion skórnych to kolejny krok po diagnostyce zmian, służący ich ocenie i leczeniu. Nie zawsze jednak zabieg jest konieczny. O jego zasadności w każdym przypadku decyduje lekarz. Zaleca się go zwykle w przypadku wątpliwości diagnostycznych występujących podczas dermatoskopii. Gdy specjalista zauważa niepokojące zmiany na skórze pacjenta o potencjalnie chorobowym charakterze, zaleca ich leczenie. W ten sposób zapobiega się również rozwojowi nowotworów skóry.

Głównym działaniem podejmowanym w stosunku do chorobowo zmienionych znamion oraz guzów skórnych jest ich wycięcie z użyciem skalpela. Gdy badanie znamion i pieprzyków wykaże istnienie zmian łagodnych, możliwe staje się ich usuwanie laserem. Metoda chirurgiczna jest jedyną techniką leczenia znamion chorobowych, w stosunku do których konieczne jest wykonanie badania histopatologicznego. Podczas krótkiego zabiegu chirurgicznego wykonuje się bowiem biopsję, czyli pobiera wycinek tkanki. Badanie to jest nieodłącznym elementem diagnostyki onkologicznej, zwłaszcza u pacjentów z podwyższonym ryzykiem rozwoju zmian nowotworowych (czerniaka). Zmianę chorobową wycina się z powierzchni skóry pacjenta w całości wraz z marginesem zdrowej tkanki skórnej. Następnie umieszcza się ją w roztworze formaliny oraz przekazuje do laboratorium. Analitycy wykonują jej skrupulatne badanie mikroskopowe ze specjalistyczną oceną cech. Na podstawie badania histopatologicznego lekarze są w stanie zweryfikować rzetelność wstępnej diagnostyki dermatoskopowej.

Dermatoskopia Katowice – jak często należy wykonywać badanie zmian skórnych samodzielnie i u specjalisty?

Dermatoskopia jest badaniem profilaktycznym i kontrolnym skóry, które należy powtarzać przynajmniej raz w roku. Dodatkowo każdy pacjent powinien raz w miesiącu dokonać samodzielnych oględzin i oceny stanu zdrowia własnej skóry. Na podstawie obserwacji może on bowiem zauważyć pierwsze nieprawidłowości i niepokojące dolegliwości ze strony znamion i zmian skórnych. Badaniom powinny szczególnie poddawać się osoby znajdujące się w grupie ryzyka rozwoju schorzeń skóry. To przede wszystkim pacjenci powyżej 50. roku życia, z dużą ilością znamion, jasnym fenotypem, zespołem znamion atypowych i dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku czerniaka i innych chorób skóry.

Badanie za pomocą dermatoskopu pozwala przede wszystkim odróżnić zmiany łagodne od złośliwych. Wspiera zatem wczesne wykrycie złośliwego nowotworu skóry. Dzięki jego zastosowaniu w diagnostyce dermatologicznej i chirurgicznej zachorowalność na nowotwory skóry jest wcześniej wykrywalna, co zwiększa szansę pacjentów na całkowite wyzdrowienie.

Nie zauważono powikłań i skutków ubocznych występujących po badaniu dermatoskopem. Uważane jest ono za skuteczne i bezpieczne dla każdego pacjenta.

Badanie pieprzyków i innych barwnikowych zmian skórnych oraz pozostałych znamion w Centrum Medycznym Galmedic wykonuje doświadczony chirurg.

Dermatoskop to urządzenie optyczne pozwalające na precyzyjną ocenę i zauważenie cech charakterystycznych dla danego rodzaju zmiany.

Tak, znamiona skórne o charakterze chorobowym leczy się dzięki podejmowanej interwencji chirurgicznej.

Lekarz dokonuje oceny zmiany skórnej w ciągu kilku/kilkunastu minut.

Ta metoda diagnostyki schorzeń skóry jest całkowicie bezbolesna i nie wymaga stosowania żadnego rodzaju znieczulenia.

Oględziny badanej okolicy z użyciem dermatoskopu pozwalają na ocenę symetrii znamion, ich kształtu, brzegów, koloru, rozmiaru i ewolucji.

Tak, badanie wykonuje się również u dzieci w każdym wieku.

Zbadanie znamienia, które uległo mechanicznemu uszkodzeniu, jest wskazane, a wręcz konieczne ze względów zdrowotnych.

Badanie histopatologiczne zaleca się w stosunku do tych znamion, co do których istnieje podejrzenie rozwoju ich chorobowego charakteru.

Kontrolna dermatoskopia powinna odbywać się raz na rok.

Tak, podczas badania dermatoskopem obserwuje się zwykle wszystkie znamiona występujące na powierzchni skóry pacjenta.

Tak, zwykle jednak zaleca się wykonywanie badań poza sezonem letnim, gdy skóra nie jest bezpośrednio po opalaniu.

Tak, dzięki badaniu można szybko i skutecznie wykryć czerniaka, co zwiększa szanse na jego wyleczenie i wyzdrowienie pacjenta. W przypadku niektórych osób dermatoskopia może okazać się badaniem ratującym ich życie.

Tak, badanie jest bezinwazyjne, przez co uważane jest za całkowicie bezpieczne.

Za pomocą dermatoskopu można zbadać wszystkie rodzaje znamion skórnych.

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania pacjenta.

Cennik badania znamion w Centrum Medycznym Galmedic

Cena uzależniona jest od zakresu badania zmiany, ustalana indywidualnie z pacjentem podczas konsultacji przed zabiegiem

Dermatoskopia

od 300 zł

 

Zadzwoń

Usługi świadczone w Centrum Medycznym Galmedic możesz opłacić online za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

przelewy24

 

 

668 660 600