Psychoterapia alkoholizmu

Wieloetapowe leczenie alkoholizmu pod okiem czujnych terapeutów.

Leczenie i psychoterapia alkoholizmu – Centrum Medyczne Galmedic Katowice

psychoterapia alkoholizmu Katowice

 

Choroba alkoholowa prowadzi do stopniowej utraty kontroli człowieka nad ilością spożywanego alkoholu. Nie kontroluje on również swojego zachowania pod wpływem substancji odurzającej. Zaburzenie wpływa zatem na zdrowie psychiczne i fizyczne alkoholika. Leczenie alkoholizmu jest procesem długotrwałym i złożonym. Jednym z jego elementów jest psychoterapia alkoholizmu.

Kompleksowa terapia uzależnień obejmuje takie działania jak: odtrucie alkoholowe, wszywka alkoholowa, psychoterapia alkoholizmu, nawodnienie i uzupełnienie elektrolitów. Dla osoby wychodzącej z nałogu niezwykle istotne jest wsparcie psychiczne, które dodaje motywacji do walki z uzależnieniem.

Wieloetapowa terapia pod okiem czujnych terapeutów dostępna jest w Centrum Medycznym Galmedic w Katowicach. Aby była jak najbardziej skuteczna, może trwać nawet kilka miesięcy.

Psychoterapia alkoholizmu w Katowicach

Leczenie alkoholizmu nie opiera się jedynie na przerwaniu ciągu alkoholowego. Zmuszenie uzależnionej osoby do niepicia nie jest jeszcze wyjściem z nałogu. Detoks nie zapewnia przecież gwarancji wstrzemięźliwości. Osoba uzależniona pozostawiona sama sobie i pozbawiona wsparcia nie tylko terapeutów, ale i bliskich, szybko powróci do starych „nawyków”. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie przez alkoholika, że ma problem i wykazanie motywacji do wyjścia z trudnej sytuacji. Aby ułatwić mu te procesy psychologiczne, powstała właśnie psychoterapia alkoholizmu.

Głównym celem psychoterapii jest zmiana nastawienia psychicznego alkoholika i przywrócenie mu równowagi psychicznej. Po odpowiedniej diagnozie problemu oraz ujawnieniu oczekiwań i możliwości pacjenta, specjaliści katowickiego Centrum Medycznego Galmedic (psycholodzy, psychiatrzy lub terapeuci uzależnień) ustalają plan terapii. Wspólnie z pacjentem decydują o celach możliwych do osiągnięcia w ramach psychoterapii krótko- i długofalowej. Plan terapii porządkuje działania, jakie podejmie pacjent wraz z terapeutą. Pomaga również uporać się z trudnościami, stanowi motywację i wsparcie.

Psychoterapia alkoholizmu w Centrum Medycznym Galmedic Katowice polega na proponowaniu alkoholikowi usług dostosowanych indywidualnie do jego potrzeb i możliwości. Może on zatem skorzystać z psychoterapii indywidualnej, grupowej, technik medytacyjnych i relaksacyjnych oraz warsztatów. Pacjent podczas terapii pracuje z określonym terapeutą, co pomaga nawiązać szczególną nić porozumienia i zbudować należyty poziom wzajemnego zaufania. Wykwalifikowani specjaliści dbają o dobre samopoczucie pacjentów, zapewniając komfortową i dyskretną atmosferę. W uzasadnionych przypadkach wspomagają swoje działania terapeutyczne przy wykorzystaniu środków farmakologicznych. Zachowując wszelkie środki ostrożności, pomagają również pacjentom uporać się z takimi zaburzeniami jak: labilność emocjonalna, zaburzenia psychiczne, a nawet depresja.

Masz pytanie dotyczące usługi? Zapraszamy do kontaktu

Powrót do życia sprzed nałogu

Powrót do życia w trzeźwości nie jest procesem łatwym. Choć trwa z reguły dłuższy czas, podczas niego zarówno w psychice, jak i kondycji fizycznej alkoholika zachodzą niezwykłe zmiany. Psychoterapia alkoholizmu umożliwia delikatne i stopniowe przyzwyczajenie nałogowca do życia bez substancji odurzającej. W tym celu współpracuje się nie tylko z pacjentem, ale z całym jego otoczeniem. Najlepiej, gdy w psychoterapii uczestniczą również osoby z jego najbliższego środowiska rodzinnego. Przygotowany przez specjalistów, a zaakceptowany przez pacjenta program terapeutyczny przygotowuje go do utrzymania stałej trzeźwości. Długotrwała abstynencja jest bowiem początkiem nowego życia.

Aby powrót do życia sprzed nałogu przebiegł stopniowo i delikatnie, powinien uwzględniać 3 fazy: wycofania, akceptacji i analizy. Pierwsza z nich polega na całkowitej rezygnacji lub minimalizacji ilości wypijanego alkoholu. W tym czasie zadaniem psychoterapeuty jest wzbudzenie u pacjenta odpowiednio silnej motywacji do kontynuacji leczenia. Etap drugi polega na akceptacji uzależnienia. Alkoholik staje się świadomy własnych trudności. Uczy się również radzić sobie ze stresem i konsekwencjami zmiany trybu życia. Ostatnia faza opiera się na analizie trudności, które powstały przed nałogiem i mogły do niego doprowadzić. Pacjent stopniowo rozumie własne potrzeby i zaczyna je w pełni akceptować.

Wsparcie specjalistów

Każdy etap pożegnania choroby alkoholowej powinien przebiegać przy aktywnym wsparciu specjalistów. Praca terapeuty z alkoholikiem opiera się bowiem na ciągłym kontakcie i rosnącym wzajemnym zaufaniu. Stosunek pacjenta do terapeuty i odwrotnie jest bliski i intymny. Jako eksperci cechujemy się ostrożnością i delikatnością w analizie i rozpoznaniu problemów pacjenta. Nie oceniamy, nie doradzamy. Patrzymy obiektywnie na alkoholika jako osobę i staramy się znaleźć optymalne metody leczenia, dobrane do jego charakteru, możliwości i oczekiwań. Pobudzamy ponadto zaangażowanie pacjenta, wzbudzamy wewnętrzną motywację, partnerujemy w trudnych i radosnych chwilach.

Często zadawanie pytanie

Długość oddziaływań zależy od indywidualnego stanu zdrowia pacjenta. Może trwać od kilku tygodni do nawet kilku lat. Część terapii może odbywać się w środowisku domowym. Pacjent nie musi całego czasu spędzać w ośrodku.

Pacjentem opiekuje się psycholog, psychiatra lub terapeuta uzależnień.

Rodzaj oddziaływań terapeutycznych uzgadniany jest wspólnie z pacjentem. Bierzemy pod uwagę jego predyspozycje, możliwości i oczekiwania oraz indywidualne życzenia.

Pacjent sam decyduje o stopniu poufności swoich danych. Bez jego zgody nikt niepowołany nie dowie się o leczeniu. Obowiązuje nas tajemnica zawodowa.

Tak, nasi specjaliści są tak wykwalifikowani, że potrafią pomóc osobom z różnymi schorzeniami.

Podczas psychoterapii indywidualnej pacjent ma bezpośredni kontakt jedynie z terapeutą. Terapia grupowa umożliwia mu ponadto spotkanie grupy innych pacjentów, posiadających ten sam problem. Dzięki konfrontacji buduje się poczucie współpracy i współodczuwania.

Nawrót alkoholizmu jest jednym z największych niebezpieczeństw, które czekają na pacjenta po skończeniu terapii. Dla jej większej skuteczności zalecamy wizyty kontrolne.

Wystarczy skontaktować się z nami osobiście, telefonicznie lub za pomocą formularza.

Cennik psychoterapia alkoholizmu

  • Cena ustalana indywidualnie z psychoterapeutą

Masz pytanie dotyczące usługi?

Masz problem z alkoholem i szukasz skutecznej terapii? Zapraszamy do kontaktu

668 660 600